Berten Peremans

Chief Strategy Officer – Publicis Groupe
track 2 – 15u10
OVER DE PRESENTATIE

Titel: The responsibility in sustainability of communication agencies

Beschrijving: Alle spelers in het MarCom veld hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere manier van werken, en een duurzamere wereld bij uibreiding. Publicis Groupe neemt in België deze verantwoordelijkheid op handelt volgens het principe van Shaping Progress: alle mogelijke acties ondernemen om vooruitgang te boeken voor people, planet en profit.